Θέσεις Εργασίας

Για το κατάστημα Κω:

  • Οδηγός διανομής
    Δωδεκάμηνη Απασχόληση.
    Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης Β’ Κατηγορίας.
  • Πωλητής/πωλήτρια Β2Β
    Δωδεκάμηνη απασχόληση.

Αποστολή Βιογραφικών μέσω e-mail:
john@mastrogiorgis.gr