Θέσεις Εργασίας

Για το κατάστημα Κω:

-Οδηγός διανομής, απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης Β’ Κατηγορίας. Δωδεκάμηνη Απασχόληση


-Πωλητής/πωλήτρια B2Β. Δωδεκάμηνη απασχόληση.

Αποστολή Βιογραφικών:

john@mastrogiorgis.gr